GCJZ Frankfurt siteheader

Gesellschaft CJZ Frankfurt e.V.

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Frankfurt e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 23
60386 Frankfurt am Main

Fon 0179 / 59 21 157
Fax 069 / 90 47 79 35

E-Mail info@gcjz-frankfurt.de
Homepage www.gcjz-frankfurt.de

Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung gemäß der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (2018):
Datenschutzerklärung der GCJZ Frankfurt/M e.V.